Sân chơi tiếng Anh - English Challenge tuần 2 - Quý II, năm 2022 - Mùa 5

Sự tranh tài của 4 bạn nhỏ: Hữu Đạt, Trà Giang, Minh Hà, Hoàng Nam (sẽ được công chiếu vào lúc 21h15ph ngày 30/4/2022).