ALOENGLISH Tập 7 | Khánh Vy "mắt chữ O mồm chữ A" trước những câu trả lời từ thí sinh