Khám phá trường học 2022 | Tam Triều Dâng thử thách 6 ngày 6 đêm khám phá ĐH Thái Bình Dương

Cùng MC Triều Dâng khám phá đại học miền duyên hải Đại học Thái Bình Dương, nơi quy tụ giảng viên xuất sắc và sinh viên triển vọng với môi trường giáo dục chuẩn quốc tế