THE DEBATERS 2022 | Trận 4: Chúng tôi sẽ ủng hộ việc áp dụng nghĩa vụ giáo dục | VTV7

Trận vòng loại thứ 4 của The Debaters mùa 3 (2022) giữa 2 đội Rainbow Unicorns và PBC The Avengers. Kiến nghị trong trận 4 chính là: Chúng tôi ủng hộ việc áp dụng chương trình nghĩa vụ giáo dục.