Lớp 6: Toán (2 tiết); KHTN (1 tiết); Tiếng Anh (1 tiết) - Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 14/9/2021