Lớp 1: Tiếng Việt ( NXB Cánh diều)- Kể chuyện: Hai con dê