• Lê Khánh Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0982108581 - 0913408581
  • Email:
   kieulk.th@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thuý Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912295386
  • Email:
   maint.th@nghean.edu.vn
 • Diêu Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Phụ trách THCS
  • Điện thoại:
   0916141273
  • Email:
   tuanda.th@nghean.edu.vn
 • Phạm Thị Khánh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Phụ trách Tiểu học
  • Điện thoại:
   0984395919
  • Email:
   tungptk.th@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bích Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Phụ trách Mầm non
  • Điện thoại:
   0973484899
  • Email:
   thuynt.th@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Phụ trách TK-KH, CNTT
  • Điện thoại:
   0916978696; 0352120009
  • Email:
   namnx@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Danh Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Phụ trách Thiết bị-Thư viên
  • Điện thoại:
   0947633777
  • Email:
   thangnd.th@nghean.edu.vn
 • Bùi Thị Tú Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Phụ trách Thanh tra
  • Điện thoại:
   0918046061
  • Email:
   oanhbtt.th@nghean.edu.vn
 • Hoàng Quốc Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Phụ trách TĐ-TCCB
  • Điện thoại:
   0973827565
  • Email:
   viethq.th@nghean.edu.vn
 • Lê Thị Trang Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0978565699
  • Email:
   trangnhung2412@gmail.com